Studie: Inhalerte steroider som ikke er nødvendige for å lindre astmasymptomer

I 9-måneders studien ble 342 voksne astma-pasienter randomisert tildelt en av tre forskjellige symptomkontrollstrategier, hvorav den ene ikke inkluderte daglig steroidinhalasjon. Studien konkluderte med at det ikke var noen signifikant forskjell i frekvensen eller alvorlighetsgraden av symptomer, uavhengig av hvilken av de tre strategiene som ble brukt. Disse konklusjonene ble publisert av Journal of the American Medical Association.

Mens studien viste oppmerksomhet, er noen eksperter uenige med sine funn, tar problem med den lille kontrollgruppen som brukes i forskningen, og mangel på oppmerksomhet til de langsiktige effektene av de ulike behandlingsmetodene.

"Jeg tror at hvis folk ser på overskriften til denne studien uten å se på dataene i studien, kan dette være farlig for dem, " dr. Mark Greenwald, assistent professor i medisin ved University of Torontoand, medlem av Astma Society of Canada, fortalte CTV News.

Tror du at meldingen i denne studien er misvisende?

Kilde: CTV News