Ny leddgikt avduket: Xeljanz godkjent for bruk

Xeljanz, også kjent som tofacitinib, arbeider for å bremse utviklingen av revmatoid artritt. Det brukes som en alternativ behandling for pasienter som ikke reagerer på metotrexat. Xeljanz er en del av en ny klasse smertemedikamenter kalt JAK-hemmere, som fungerer ved å redde kroppen fra vevskader.

Dette nye stoffet kommer fra en push i leddgiktforskning. Det er anslått at i 2050 vil 1/3 av befolkningen i USA være Hispanic. For tiden er det 3 millioner spanske mennesker i USA som er rammet av leddgikt. Behovet for behandling vil fortsette å stige.

Dr. Wayne H. Giles, direktør for Divisjon for voksen- og fellesskapshelse ved Senter for sykdomsbekjempelse, sier at "Denne studien ... vil hjelpe oss med å målrette våre begrensede ressurser på måter som maksimerer virkningen folkehelsemessige tiltak har på å forbedre lever av Hispanics med leddgikt. "

Kilde: Fox News