Link Slips Mental Illness To Creativity

Forskere i Sverige fulgte 4 tiår med data fra helsedirektoratet og gjennomgikk helsetegnene på over en million mennesker og deres familier. Studien oppdaget at bipolar lidelse og skizofreni var mer vanlige kreative yrker som kunstnere, fotografer, forskere og forskere. Forskere foreslår at leger må kanskje ta en ny tilnærming til å behandle psykisk lidelse.

Studien var så avgjørende at de selv kunne bestemme at forfattere var mye mer sannsynlig å bli rammet av rusmiddelmisbruk, eller en psykisk lidelse som depresjon eller angst. Studien konkluderte også med at forfattere hadde en høyt forhøyet risiko for å begå selvmord når de sammenlignet med den generelle befolkningen. Studien oppdaget også at disse menneskene hadde en mye høyere grad av psykisk sykdom spredt over hele familien. Vanlige psykiske lidelser funnet i familiemedlemmer inkluderer skizofreni, anoreksi, autisme, depresjon og angst.

Kilde: Huffington Post