Cell Culture Influenza Vaccine godkjent: Først av det er snill

Karen Midthun, MD, direktør for FDAs senter for biologisk evaluering og forskning, kommenterte godkjenningen. "Dagens godkjenning representerer kulminasjonen av innsats for å utvikle en sesongbasert influensavaksine som bruker cellekultur som et alternativ til den eggbaserte prosessen."

Cellekulturteknologien har blitt brukt til å skape andre vaksiner, men aldri den vanlige influensa skudd. FDA-pressemeldingen sier at "Fordeler med cellekulturteknologi inkluderer evnen til å opprettholde en tilstrekkelig tilførsel av lett tilgjengelige, tidligere testede og karakteriserte celler for bruk i vaksineproduksjon og potensialet for raskere oppstart av vaksinefremstillingsprosessen i hendelsen av en pandemi. "

Godkjennelsen av cellekulturinfluensavacciner kom etter en randomisert klinisk studie. 7 700 deltakere ble testet i en dobbeltblind, placebokontrollert studie. Resultatene viste at 83, 8% av deltakerne som fikk vaksinen ble beskyttet mot influensa, sammenlignet med placebogruppen.

Sikkerhetsevalueringen av vaksinen fant lignende fysiske reaksjoner i forhold til dagens influensavacciner. De inkluderer ømhet, tretthet og hodepine på injeksjonsstedet.

FDA advarer også om at alle over 6 måneder skal få en årlig influensavaksine.

Kilde: FDA, klinisk rådgiver