Forskere Link Gene Med Teen Binge Drinking

Funnene, publisert i Proceedings of National Academy of Sciences Journal (eller PNAS), knytter RASGRF-2-genet til en prosess der alkohol stimulerer hjernen til å frigjøre dopamin, noe som igjen utløser en følelse av glede og belønning som så vel som en tilbøyelighet til å drikke mer.

"De med en genetisk variasjon av RASGRF-2-genet, får en sterkere følelse av belønning ved å drikke alkohol, noe som gjør dem mer sannsynlig å være tunge drivere, " sa Gunter Schumann, studere leder ved King's College Londons institutt for psykiatri.

Studien fokuserte på mus som hadde fjernet RASGRF2-genet. Når de reagerte på alkohol, svarte musene som manglet RASGRF-2 søkt alkohol mye mindre på grunn av redusert dopaminproduksjon.

Men da de samme forskerne studerte hjerneskanninger av 663 14 år gamle gutter, hadde de med genetiske variasjoner i RASGRF2-genet større dopaminfrigivelse og hjerneaktivitet, noe som resulterte i mer glede av å drikke alkohol. Da teamet fulgte opp med samme gruppe gutter i en alder av 16, fant de at de som drakk ofte hadde RASGRF-2-genvariasjonen.

Schumann sier at det bare viser at "folk søker situasjoner som oppfyller sin følelse av belønning og [glede] ... hvis hjernen din er koblet til å finne alkoholbelønnende, vil du søke det ut.» Han bemerket videre den sterke korrelasjonen mellom hvordan våre gener form hjernens funksjon, og i sin tur vår menneskelige oppførsel. "

Kilde: Reuters