Menns biologiske klokke kan forårsake autisme

Når en kvinne er født, har hun et fast antall egg, og når de alder ikke bare er mengden egg redusert, men også kvaliteten. Dette kan føre til at egg har feil antall kromosomer som fører til fødselsskader og lidelser som nedsatt syndrom.

Menn passerer på den annen side genmutasjoner og antall mutasjoner ser ut til å øke med alderen. Studien fant at faders spermier passerer over et gjennomsnitt på 55 mutasjoner, mye mer enn 14 fra mors egg. Forskere mener at dette skyldes at menn skaper sæd over deres levetid. Disse mutasjonene kan føre til alvorlige sykdommer som overføres til barnet, inkludert autisme og skizofreni.

Dette vil korrelere med funnene at når menn alder antall mutasjoner øker kraftig. En mann i hans tidlige 20-årige ville passere et gjennomsnitt på 39 mutasjoner, men dette tallet tredobler nesten 40 år til 90 mutasjoner. Basert på funnet i studien var forskerne i stand til å anslå at frekvensen av mutasjoner i en manns sæd øker to ganger hvert 16. år.

Kilde: Samtalen