Laser leser blodsukkernivåer uten tegning av blod

Elektriske ingeniører ved Princeton University i New Jersey har nylig utviklet en prototypenhet som måler blodsukkeret ved å bare rette en laser på en persons håndflate. Laserstrålen passerer gjennom skinsceller på vei til molekylene som finnes i dermetisk interstitialvæske, som ligner på blodsukker. Forskere registrerer da hvor mye laserstrålen absorberes, og hjelper dem å forstå mengden glukose i pasientens blod. Så langt ser det ut til at denne metoden for å teste blodsukkernivåene er vesentlig mer nøyaktig enn den tradisjonelle prosedyren.

Den beste delen: enheten lar pasienter ikke føle seg smerte og trekker ikke noe blod. "Med dette arbeidet håper vi å forbedre livene til mange diabetikere som er avhengige av hyppig blodsukkermåling, " bemerket Claire Gmachl, en elektroingeniør ved Princeton.

Men det er fortsatt arbeid å gjøre før dette nye stykket laserteknologi kan bli tilgjengelig for utbredt bruk. Først og fremst vil forskerne gjøre teknologien mindre, og dermed gjøre den mer bærbar og lettere å transportere.

Likevel er det ingen tvil om enhetens potensial. Ikke bare kan det endre hvordan diabetespasienter overvåker blodsukkeret, det kan til og med hjelpe leger med å oppdage andre medisinske problemer. Ifølge Gmachl, fordi laseren "kan utformes for å gi lys over et svært bredt bølgelengdeområde, er brukervennligheten ikke bare for glukosedeteksjon, men kan tenkes å bli brukt til andre medisinske sensing- og overvåkingsapplikasjoner."