Drug to Limit Stroke Damage viser løftet i menneskelige forsøk

Det store tilbakeslaget når det gjelder slagbehandling er at tidsrammen for behandling er svært begrenset. Den nåværende behandlingen krever at blodproppene blir gitt innen de første fire og en halv time for å unngå skade. Tiden det tar å diagnostisere årsaken til hjerneslaget og å få pasientens behandling, blir denne tidslinjen ofte overskredet.

Forskere som er ansvarlige for det nye stoffet, jobber på et felt som nesten har blitt forlatt av legemidler på grunn av gjentatte feil. Forskerne startet et selskap som heter NoNO Inc, et ironisk navn som står for ingen nitrogenoksid, som er ansvarlig for å forårsake skade på følsomme hjernevev under et slag.

Forsøket var en begrenset, men fokusert studie av 185 pasienter, men resultatene viste reelt løfte i henhold til dataene. Testpersonene som fikk NA-1, hadde omtrent 50 prosent mindre slag enn pasientene som fikk placebo. En ekstra fordel med NA-1 ble oppdaget hos pasienter som trengte operasjon for å reparere skade, da det ble funnet mye mindre skade enn forventet.

Kilde: Ottawa Citizen