Testing av håndgrep kan bidra til å bestemme hjertehelse: Studie

Studien, som ble utført av medisinske forskere ved McMaster University i Ontario, Canada, involverte nesten 140.000 pasienter fra 17 forskjellige land. Alle deltakerne var mellom 37 og 70 år og deres helse ble overvåket over en fireårsperiode.

Studien var ganske enkel: når de møtte sine leger ble pasientene bedt om å klemme en enhet kjent som et Jamar-dynamometer, en gadget som var i stand til å måle muskelstyrken.

De kanadiske forskerne fant at for hvert 11 pund fall i gripstyrke var det en 16 prosent høyere dødsrisiko, uansett årsak. Den samme nedgangen kan knyttes til en 7 prosent økt risiko for hjerteinfarkt og en økning på 9 prosent i hjerneslagrisiko.

Faktisk gikk forskerne så langt som å antyde at testing av håndtak er en bedre måte å forutsi tidlig død enn å ta blodtrykket.

Selv når forskere innkvarterte for alder, tobakk og alkoholbruk, utdanning og sysselsettingsstatus, var resultatene de samme.

"Gripstyrke kan være en enkel og billig test for å vurdere individets risiko for død og kardiovaskulær sykdom, " forteller Darryl Leong, en assisterende professor ved McMaster og studiens lederforsker.

"Leger eller andre helsepersonell kan måle grepsstyrke for å identifisere pasienter med store sykdommer som hjertesvikt som har særlig stor risiko for å dø av sin sykdom."