Livstidskostnad for autisme avslørt av ny studie

Studien ble utført av forskere ved University of Rochester Medical Center i Rochester, New York.

De fant at de høye kostnadene forbundet med autismespektrumforstyrrelser (eller ASD) startet i ung alder, med autistiske barn som fikk spesiell (og ofte dyr) utdanning. Studien var også viktig i foreldrenes tapte produktivitet, som ofte er svært høy for foreldre til autistiske barn.

Forskere fant at når barn med autisme spektrumforstyrrelse blir voksne, er de høyeste kostnadene forbundet med boligpleie og egen tapte produktivitet. Med andre ord, i mange tilfeller skal voksne med autisme støttes av deres familie og / eller staten.

Universitetet i Rochester Medical Center forskere undersøkte også levetidskostnadene for å støtte en person med en intellektuell funksjonshemning. Den totale kostnaden der: 1, 4 millioner dollar i både USA og Storbritannia.

De som står bak studien sier at disse er de høyeste kostnadsestimatene, hovedsakelig fordi tidligere studier ikke har undersøkt virkningen av tapt produktivitet.

David Mandell, studiens seniorforfatter og direktør for senter for psykisk helsepolitikk og tjenesterforskning ved University of Pennsylvania, sier at han håper at rapporten vil hjelpe helsepersonellene "å være mer effektive og mer effektive med hensyn til levering av tjenester" for personer med en ASD eller intellektuell funksjonshemming.

"Dette er tilfellet når det er i samsvar med våre verdier som et samfunn og redusere kostnadene, og jobber helt hånd i hånd, " sa Mandell.