Er musikk bedre enn medisinering for barn med ADHD?

Ifølge en nylig studie fra FIUs senter for barn og familier, går en liten musikk langt når det gjelder å hjelpe barna til å konsentrere seg mer om oppgaven ved hånden og få færre forstyrrelser. Studien fokuserte på tre forskjellige grupper av gutter:

  1. En gruppe som for tiden tok ADHD-medisinering
  2. En andre gruppe som ikke tok noen ADHD-medisiner
  3. Og en tredje kontrollgruppe som ennå ikke hadde blitt diagnostisert med ADHD

Hver enkelt deltaker fikk lov til å velge den spesielle sjangeren av musikk de ønsket å høre på, alt fra rap til pop-melodier, for å måle effekten av en liten tuning på sosial atferd og læringsproblemer.

"Vi fant å lytte til musikk hjalp barna med ADHD for å fullføre sitt arbeid ... effekten av musikk på dem var nesten like effektiv som medisinering. Så i stedet for å få barna til å gjøre leksene sine i fullstendig stilhet, kan det hjelpe konsentrasjonen til å la dem høre på musikk [i stedet for], "sier William E. Pelham Jr., hovedforfatter av studien.

Samlet viser studien at musikk generelt fremmer konsentrasjon og læring hos barn som lider av ADHD og andre læringsproblemer, og lar lite rart på ryktene at mange kjente musikere som Beethoven, Mozart og til og med John Lennon, led av ADHD selv.

Kilde: Medical Daily