Leger til å gjøre hussamtaler i Winnipeg for eldre

Prosjektet tar sikte på å hjelpe 100 eldre pasienter som ellers måtte forlate sine hjem på grunn av "økende alvorlige medisinske problemer". Dette programmet startet med et pilotprosjekt i fjor ut av Access River East Health Center. Resultatene viste at pasientene de brydde seg om, reduserte sykehusinnleggelsene med 50%, og videre reduserte nødavdelingsbesøk.

Dr. Paul Sawchuk, som var involvert i pilotprogrammet, kommenterte hele programmet. "Jeg forventer at det vil hjelpe folk til å leve bedre og lengre i sine hjem og kreve sykehus mindre."

Manitoba har annonsert tilleggstjenester for eldre i provinsen. De introduserer ekstra hjemmebaserte rehabiliteringstjenester for eldre etter slag, skade, kirurgi og mer. De inkluderer også tjenester som hjemmesikkerhetsvurderinger, tilpasningsanbefalinger og høstforebyggingsprogrammer. Programmene vil koste $ 1, 2 millioner i året for å operere, men tar sikte på å redde provinsens sykehusomsorgskostnader.

Kilde: Winnipeg Free Press