Canada leder internasjonal undersøkelse av aboriginal selvmord

I fjor drepte 45 personer seg i Nunavut, et kanadisk territorium med en befolkning på bare 31 900. Det representerte en stor økning fra forrige rekord, som var 34. Nunavuts selvmordsrate er for tiden tretten ganger høyere enn nasjonalgjennomsnittet. Spissen i selvmord ledet til at Nunavut sjefkonsulent ringte til en spesiell forespørsel som undersøkte problemet.

Men Canada er ikke det eneste landet som står overfor dette problemet. Aboriginals i Alaska har en selvmordssats som er tre ganger høyere enn det amerikanske gjennomsnittet. Grønlands aboriginale befolkning opplever i mellomtiden en selvmord hver uke.

Liknende statistikk er ikke tilgjengelig for aboriginale befolkninger i Skandinavia, men forskere der insisterer på at selvmord også er et stigende problem.

Klart er problemet ikke begrenset til Canadas nordlige del. Derfor føler Malcolm King, vitenskapsdirektør ved de kanadiske instituttene for helseforskning, at det er en stor mulighet for å undersøke selvmord i nordlige samfunn rundt om i verden.

"En felles tråd som har kommet fram i mye av dette så langt, er det vi kan kalle kulturell kontinuitet, " sa King. "Problemer rundt identitetsdannelse og frakoblinger med fellesskapet. Det kan ikke sitte som en årsak i ordinær tenkning, men det har sikkert blitt snakket mye om en felles tråd blant urfolk. "

King sier at studien vil fokusere på nye teorier om hvordan man skal møte stigende selvmordsratene. "Det er sikkert noen indikasjoner på at det er en viktig del av prosjektene å involvere ungdom på ulike måter å finne sin egen vei til mental velvære, " sa han. "God praksis modeller alle involverte aktiv deltakelse av ungdom."