Breath Analysis: Et lavpris kreft-screeningsverktøy

Den lille italienske studien testet nøyaktigheten når 37 pusteprøver ble samlet inn fra kolorektale kreftpasienter, samt en kontrollgruppe av 41 raske deltakere. Hos pasienter med kolorektal kreft identifiserte pusteprøven mønster av flyktige organiske forbindelser (eller kreftvev) med 76 prosent nøyaktighet. Dette differensierte kreftpasientene fra de sunn kontrollgruppens deltakere.

"De nåværende funnene støtter verdien av åndedretts testing som et screeningsverktøy, " dr. Donato Altomare, medforfatter av studien og legen ved Institutt for nød- og organtransplantasjon ved Universitetet Aldo Moro i Bari, Italia.

Selv om Dr. Altomare bemerket at studien misklassifisert fem av 37 pasienter og syv av 41 kontroller, håper forskerne å videreutvikle undersøkelsen av pusteanalyse som et kreft-screeningsverktøy ved å øke antall fag i en oppfølgingsstudie.

Åndedrettsanalyse er allerede brukt som en effektiv måte å diagnostisere godartede gastrointestinale lidelser på som laktoseintoleranse.

Kilde: CBC.ca