Alkohol og kostholdssoda Putting Drivers Over the Edge

En liten studie av 8 kvinnelige og 8 mannlige studenter ble utført av forskere som ga en gruppe vodka drinker blandet med vanlig brus og en andre gruppe vodka blandet med diett brus. Funnene viste at diettgruppen fikk mer beruset - med en hastighet på om lag 20 prosent raskere faktisk - da de som blandet deres vodka med vanlig brus.

Studentene som innvilget i sosialtrykk ble også bedt om å komme til en serie laboratorietester - en test som blandet vodka med diettfri brus og et sekund som blandet vodkaen med sukker-søtet brus - hver servering ble drakket i 10 minutter og utjevnet et gjennomsnitt på fire blandede drinker, som samsvarer med den juridiske kjøringsgrensen. Forskere deretter målt alkoholnivåer ved å bruke pustetester og fant at studenter som drakk vodka og vanlig brus registrerte like under lovgrænsen, mens de som drakk vodkaen og diett bruset målt over grensen.

En sluttprøve ble gjort for å måle kjørereaksjonstider ved hjelp av en rekke datasimulerte reaksjonstester. De som drikker diett brus ble langsommere å reagere, videre støtte tidligere forskning forbinder diett drinker og økte alkoholnivåer i kroppen.

"Det du velger å blande din alkohol med, kan muligens være forskjellen mellom å bryte og ikke bryte loven, " advarer Cecile Marczinski, studere forfatter og assisterende professor ved Institutt for psykologisk vitenskap ved Kentucky nordlige Kentucky University.

Kilde: CNN