6 Tegn og symptomer på psykisk traumer

Som et resultat av å oppleve en traumatisk hendelse, enten det oppstår en gang eller flere ganger, kan psyken bli skadet. Denne skaden, kjent som psykologisk traumer, kan komme til syne med en gang, eller kan ta så lenge som flere uker eller år.

Psykologisk traume kan skyldes eksponering for slike saker som vold og misbruk, ulykker i kjøretøy, naturkatastrofer og krig, men Delta Medical Center sier at "noe som gjør at noen føler seg alene og overveldet, kan betraktes som traumatisk." Dette skyldes at detaljene av selve arrangementet er ikke hva som bestemmer om det er traumatisk, "det er en persons subjektive følelsesmessige opplevelse av hendelsen." En slik opplevelse kan påvirke en persons kognitive, atferdsmessige, fysiske og psykiske velvære, og kan presentere seg i form av disse seks tegn og symptomer.

1. sjokk, fornektelse eller vantro

Støt, fornektelse eller vantro er blant de vanligste svarene på psykisk traumer og oppstår ofte umiddelbart etter hendelsen. De berørte kan virke rystet og plutselig forvirret om omgivelsene. Hvis de blir snakket med, kan de sliter med å svare og kan virke tapt i seg selv mens de snakker i samtalen.

Når disse innledende symptomene avtar, kan personen bli nummen eller følelsesmessig fjern når han blir bedt om å diskutere den traumatiske hendelsen, eller forsøke å unngå emnet helt. Denne frakoblingen er en metode for å takle traumer og en indikasjon på at personen trenger hjelp.

2. Aggresjon

De som har hatt psykisk traumer, vil ofte oppleve aggresjon. I noen tilfeller kan det være sinne mot seg selv som følge av skyld, skam eller personlig skyld som omgir hendelsen som har påvirket dem. I andre tilfeller kan slike følelser føre til at personen opplever sprekker av aggressiv atferd mot dem rundt dem.

I tillegg til aggresjon, kan den berørte personen vise relaterte symptomer på psykisk traumer som irritasjon og hyppige humørsvingninger. Selv om det kan være fristende å reagere på slik atferd, sier Reconnect Integrative Trauma Treatment Centers at det er viktig å innse at denne personen ikke skal klandre, da deres utbrudd ofte er "et rop om hjelp."

3. Problemer med å sove

Etter å ha opplevd en traumatisk hendelse, kan en person oppleve forstyrrelser i deres vanlige sovemønstre. Disse kan inkludere søvnløshetssvikt, som sovner eller sover søvnmarmer eller nattskrekk, noen ganger av selve arrangementet.

Hvis det oppleves regelmessig, kan utilstrekkelig eller dårlig hvile forårsake følelser av utmattelse og tretthet som kan bidra til forvirring eller vanskeligheter med å konsentrere seg.

4. Angst

Opplever psykologisk traume fører ofte til at folk utvikler angst. Det kan bli tatt med tanker eller visuelle bilder av hendelsen som oppstår ut av det blå, og kan føre til overveldende frykt og panikkanfall.

For å forhindre slike reaksjoner, kan den berørte personen aktivt unngå aktiviteter eller steder som medfører minner fra hendelsen. Cascade Behavioral Health sier at denne angsten også kan føre til ekstrem varsomhet, hvor den berørte personen er "alltid på utkikk etter advarsler om potensiell fare".

5. Dissociation

Dissociation, frigjøring av følelser fra hendelser, er et annet vanlig tegn på psykologisk traumer. I løpet av de siste tiårene har MR- og CT-skanning avslørt at dette skjer fordi traumer kan endre hjernen både strukturelt og funksjonelt.

Disse forandringene i hjernen kan føre til tap av minne, samt frakobling eller tilbaketrekking fra andre. Slike sosiale isolasjon kan igjen bidra til følelser av tristhet, håpløshet og depresjon.

6. Fysiske bekymringer

Mens mange av tegnene på psykologisk traumer er emosjonelle eller atferdsmessige, kan en slik opplevelse også ha fysiske symptomer. Klager på smerter og smerter er vanlige, som er muskelspenning.

Den berørte personen kan også være ganske edgy og agitated, noe som får dem til å skremme seg lett. Sammen med disse symptomene, kan personen utvikle takykardi, en lidelse der hjertet slår raskere enn normalt mens det er i ro.