Bruke et berøringsskjermtastatur kan føre til skulderproblemer, forklarer studien

Studien, som undersøkte 19 personer (ti menn og ni kvinner) i midten av tjueårene, ba deltakerne om å skrive passasjer fra Grimms eventyr i fem minutter. Prosessen ble utført på en berøringsskjerm (som en tavle-dataskjerm) og deretter på et noe mer tradisjonelt notatbokstastatur. Elektroder registrerte deretter muskelaktivitet i individens underarmer og skuldre, mens en kraftplattform plassert under tastaturene målt på tastetrykk.

Det var flere funn. Først kunne deltakerne skrive mye raskere på et tradisjonelt tastatur (63 ord per minutt) enn et berøringsskjermtastatur (25 ord per minutt). Deltakerne var også vesentlig mer nøyaktige når de skrev på et tradisjonelt tastatur enn på en berøringsskjerm.

Kanskje viktigst viste studien at muskelaktivitet i trapezius muskler - som støtter skuldrene og armene - var mer intens når deltakerne brukte berøringsskjermtastaturet. Forskerne bak studien sa at over tid kunne dette gi betydelig muskel ubehag og belastning i skuldrene. Det antas at folk "flyter" sine hender og underarmer mer når de skriver på et virtuelt tastatur, og får trapezius muskler til å jobbe hardere.

Studien, som delvis ble finansiert av den store dataprodusenten Hewlett-Packard, kan leses i detalj i november 2014-utgaven av Applied Ergonomics.