Tylenol ikke effektiv i behandling av nedsatt smerter, sier rapporten