Solcreme Recall 2012: Produktet kan fange i brann

Selskapet fastslår at problemet stammer fra UltraMist's sprøyteventil. Produktet i seg selv inneholder brennbare stoffer som, når de er tørre, er helt trygge. De defekte ventilene deponerer mer produkt enn anbefalt, og øker brennbarhetsrisikoen.

Produktetiketten varsler brukerne om at solcreme skal holdes vekk fra tenningskilder og ikke brukes rundt røykende personer. Forbrenningen av materialet en gang på huden er en ekstremt sjelden hendelse. Darrel Rigel, professor i dermatologi ved New York University, sier at "Jeg har gjort dette i 30 år, og jeg har aldri sett eller hørt om dette som skjer før." Han påpekte da at produktet er en aerosol som inneholder ingredienser som alkohol. "Jeg tror du må bare bruke sunn fornuft og ikke være nær en åpen ild når du legger på aerosol noe."

Resultatene av solkremet i brann har enorme konsekvenser. I ett tilfelle stod en mann ved en grill og ble brent når man søkte solkrem. I et annet tilfelle ble en kvinne brent etter bruk av sveiseutstyr etter påføring av solkrem. Begge disse personene fikk andre og tredje grad brannsår. En tredje grad brenner ødelegger vev ned til fett og muskel. Det krever omfattende rehabilitering og terapi for å gjenopprette fra en tredje grad brenning.

Denne tilbakekallingen inkluderer produkter som UltraMist Kids, UltraMist Ultra Defense og UltraMist Sport. For mer informasjon om denne tilbakekallingen, vennligst kontakt Energizer Holdings på 1-800-SAFESUN.

Kilde: USA i dag