Studie: Bare barn er mer sannsynlig å bli overvektige

Etter korrigering for kjente risikofaktorer, inkludert foreldrenes vekt, kjønn og fødselsvekt, fant forskerne at bare barn hadde betydelig høyere overvekt og fedme. Forskerne fant også at bare barn var mer sannsynlig å komme fra husholdninger med lavere utdanningssatser. Bare barn brukte også mindre tid på å spille ute og var mer sannsynlig å ha et fjernsyn i soverommet, ifølge studien.

"Overvektsrisikoen for overvekt blant barn uten søsken ble sterkt observert, selv når man vurderte atferdsmessige faktorer (leketid, skjermtid per dag, kosttilskudd for sukker eller fett, foreldres holdninger til matbelønninger og tv i barnas soverom), " forskerne skrev i studien.

Mellom 1980 og 2008 steg fedme blant barn i alderen 6 til 11 globalt fra 7 prosent til 20 prosent. En tilsvarende spike ble sett i samme tidsperiode blant barn i alderen 12 til 19 år, og flyttet fra 5 prosent til 19 prosent.

Kilde: Huffington Post