Smertepiller kan redusere risikoen for hudkreft: Studie

Resultatene av undersøkelsen viste at personer som rutinemessig tok ikke-steroide, antiinflammatoriske stoffer, var mindre tilbøyelige til å utvikle populære typer hudkreft inkludert karsinom og melanom.

Studien analyserte medisinske journaler av 18.000 individer som hadde blitt diagnostisert med hudkreft mellom 1991 og 2009. Dataene som ble funnet i journaler (inkludert medisinering) ble deretter sammenlignet med en kontrollgruppe av individer som ikke hadde blitt diagnostisert med hudkreft.

Etter streng testing viste resultatene at NSAIDS (medisinene nevnt ovenfor) var assosiert med en 15 prosent reduksjon i karsinomrisiko og en 13 prosent reduksjon i melanomrisiko.

Til tross for bevis på at disse smertestillende legemidlene kan bidra til å redusere visse typer hudkreft, insisterer forskerne på at å ta disse legemidlene for å redusere risikoen for kreft ikke er en god ide. For eksempel har langvarig, vanlig bruk av Aspirin vært kjent for å forårsake gastrointestinal blødning.

Forfatterne av studien håper funnene kan gi ny innsikt i utviklingen av hudkreft og hvordan det kan forebygges.

Kilde: The Globe and Mail