Langsiktig insulinbruk kan forårsake vektøkning

Musestudien resulterte i ganske klare funn som viser at dyr med vedvarende lavere insulin forblir trim selv når de slurret på diett av fettfattige matvarer, noe som betyr at insulin selv driver fedme og ikke omvendt!

Studiefunnene støtter tidligere kliniske studier som koblet til langsiktig insulinbruk av diabetespatienter med vektøkning.

"Insulin er ikke bra eller dårlig, men ... det er nyanser og intervaller hvor insulinnivåene er optimale, " sier James Johnson, forsker ved University of British Columbia.

Johnson og hans kollegaer bemerket at studiens fag hadde to insulingener:

  1. Insulin1 oppstår hovedsakelig i bukspyttkjertelen
  2. Insulin2 i hjernen og bukspyttkjertelen

Når forskere eliminerte insulin2 i sine forsøkspersoner, fant de at mus med insulin1 (lavere fastende insulin) var fullstendig beskyttet mot fedme, selv når de hadde sterke appetitt og konsumerte fettfattige matvarer. Disse musene opplevde også lavere nivåer av betennelse og mindre fett i deres lever, fordi deres fettvev virket som varmeovner, brenner av mer energi, kalorier og avfall.

Johnson påpeker at forskningen viser: "Det finnes måter dietter som holder insulinnivåene lavere eller som gir insulinnivåer tilbake til en sunn basislinje hver dag."

Kilde: Tider i India