Nyoppdaget gen kan hjelpe leger med å bekjempe hjertesykdom

Forskningen, som ble fullført av forskere ved Universitetet i Michigan og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, viser at en tidligere ukjent genvariasjon kunne påvirke nivået av blod lipid (eller fett) hos mennesker. De som står bak studien, sier at det å utnytte denne oppdagelsen kunne gjøre det lettere for legene å oppdage og behandle pasienter med høyt kolesterol eller andre blodlipidproblemer.

Forskningen er basert på undersøkelser av hvordan proteiner påvirkes av genvariasjoner. Forskere studerte 5.600 nordmenn og konsentrert seg om hvordan variasjoner i genetisk kode endret måten proteiner handlet på. Det viktigste resultatet av forskningen var oppdagelsen av et tidligere uoppdaget gen som heter TM6SF2. De menneskene som hadde en variant av dette genet, hadde langt sunnere nivåer av blodlipider og var mindre utsatt for hjerteinfarkt.

Videre studier viste at mus som hadde TM6SF2-genet hadde lavere blodlipidnivåer og sunnere hjerter.

Det er en viktig oppdagelse, men professor i helsehelse i University of Michigan Medical School, Cristen Willer, sier at det fortsatt er mye arbeid å gjøre.

"Mens genetiske studier som fokuserer på vanlige variasjoner kan forklare så mye som 30% av den genetiske komponenten av lipidforstyrrelser, vet vi fortsatt ikke hvor resten av den genetiske risikoen kommer fra, " sa Willer. "Denne tilnærmingen med å fokusere på variasjoner i proteinendring kan hjelpe oss med å nullle på nye gener raskere."