Barndommen fedme priser forbli høy, sier rapporten

århundre.

, ” the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) said obesity in people aged three to 19 was 17.5 percent–or roughly one in six. I en ny rapport kalt "Utbredelse av fedme blant barn og ungdom i Canada og USA ", sa de amerikanske sentrene for sykdomskontroll og forebygging (CDC) at fedme hos personer i alderen 3 til 19 var 17, 5 prosent, eller omtrent en av seks. I Canada er frekvensen bare litt lavere 13 prosent.

Gå tilbake til 1970-tallet og barndommen overvektsraten var mye lavere fem prosent i Canada og bare 5, 6 prosent i USA.

Det er tydeligvis et problem, sier Cynthia Ogden fra Nasjonalt senter for helsestatistikk. "Både Canada og USA har sett økning i barndommen fedme fra 1980 til begynnelsen av det 21. århundre, og deretter ingen nylige endringer i utbredelsen, " Ogden sa.

Det er grunn til å være bekymret, sier Mark Tremblay, direktør for Healthy Active Living and Obesity Research Programmet på Children's Hospital i Øst-Ontario. Forskning har vist at barn som sliter med fedme er mer sannsynlig å være overvektige når de blir voksne, noe som gjør dem sårbare for alvorlige helsemessige forhold som diabetes, hjertesykdom og hjerneslag.

"Kostnaden er enorm når det gjelder fysisk, emosjonell, mental, sosial innvirkning, noe som tyder på at flere må gjøres, " sa Tremblay.

Kilde: CBC.ca