Hjelpe dine øyne med antioksidanter: forhindrer grå stær

Åndens aldring fører ofte til en rekke plager som forårsaker synstap. Disse sykdommene påvirker mer enn 30 millioner pasienter i USA alene, et tall som det forventes vil doble i årene som kommer. Noen av de forrige undersøkelsene på dette området har vist at mangel på antioksidanter setter pasienter i høyere risiko for en rekke øyesykdommer.

Å diskutere funnene, hevder forsker Dr. Nuran Ercal at NACAs egenskaper som et stoff bidro til forbedringer i løpet av behandlingen ved bruk av N-acetylcystein (NAC). Spesielt er det lett å reise over cellemembraner, som gjør at lave doser av medisinen kan brukes effektivt og reduserer risikoen for bivirkninger, sett som en fordel.

Katarakter er en tilstand der linsen i øyet utvikler skyige områder. Disse områdene hindrer lyset fra å passere gjennom, og slører pasientens syn. Som linsen blir skyere blir visjonen verre.

For tiden bruker amerikanske pasienter over 9 milliarder dollar årlig på øyekirurgi for grå stær, og 20 milliarder dollar på alle tjenester relatert til synproblemer.

Kilde: Medisinsk Nyheter i dag