Brystfôring kan forhindre barndomsleukemi, undersøkelser finner

Studien, som ble utført av forskere ved Universitetet i Haifa og Israels senter for sykdomsbekjempelse, involverte en undersøkelse av data fra 18 rapporter som skjedde inn i sammenhengen mellom amming og leukemi. Disse dataene involverte mer enn 10.000 barn og tenåringer diagnostisert med leukemi, mens andre 17.500 barn ble valgt til å fungere som kontrollsett.

Til slutt fant forskerne at barn som ble ammet i en periode på minst seks måneder, var 19 prosent mindre tilbøyelige til å utvikle leukemi enn barn som amme fra en flaske eller ble ammet i mindre enn seks måneder.

"14% -prosent til 19 prosent av alle barndom leukemi tilfeller kan forebygges ved amming i 6 måneder eller mer, " konkluderte forskerne i rapporten, som siden har blitt publisert i JAMA Pediatrics journal.

Det er ikke nektet betydningen av dette funnet. Leukemi er en stigende trussel i USA, hvor prisene har vokst med 0, 7 prosent hvert år siden midten av 1970-tallet. Det har gjort leukemi, noe som fører til at pasientens benmarg produserer en overflod av unormale blodceller. Den nest vanligste dødsårsaken blant barn under 15 år og den vanligste typen kreft hos barn. Samlet sett står de ulike typer leukemi for omtrent 30 prosent (nesten en tredjedel) av alle barndoms kreftformer.