Kvinner som jobber mye, kan kjempe for å bli gravid: Studie

Studien, som ble utført av forskere ved Senter for sykdomsbekjempelse og forebygging, Harvard TH Chan skolehelse, Brigham og Women's Hospital og Harvard Medical School, involverte over 1700 kvinnelige deltakere overvåket mellom 2010 og 2014. Kvinner var gitt et spørreskjema for å fylle ut og jevnlig rapporteres om helsesituasjonen sin. Kvinnen ble spurt om deres forsøk på å bli gravid hvert sjette år.

Forskerne sier at gjennomsnittsalderen for deltakerne var 33, med nesten alle kvinnene som kaukasiske.

Av de kvinnene, de som jobbet mer enn 40 timer hver uke, tok en femtedel lenger for å bli gravid enn de kvinnene som jobbet mellom 21 og 40 timer i uken.

Hvordan kan vi forklare sammenhengen mellom overdreven arbeid og problemer med å bli gravid? Det er egentlig ganske enkelt, sier Courtney Lynch, en reproduktiv helseekspert ved Ohio State University. "Hvis denne effekten er ekte, skyldes det sannsynligvis at disse kvinnene har mindre hyppige samleie på grunn av deres arbeidskrav, " sa Lynch.

Overdreven arbeid var ikke det eneste som gjorde det vanskelig for kvinner å bli gravid. Forskere fant også at kvinner som jobbet i jobber som krever mye tung løft hadde langt mer problemer med å bli gravid enn kvinner som hadde jobb med liten eller ingen tung løft.