Vinner kampen mot sesongmessig påvirkningssykdom

Det er fortsatt en debatt blant profesjonelle på hva som forårsaker SAD, men det er generelt akseptert at miljøet er en stor bidragsyter. Seasonal Affective Disorder begynner i tenårene og er mye mer vanlig hos kvinner enn menn. Denne lidelsen mistenkes å ha en genetisk komponent siden det ikke er uvanlig at SAD påvirker flere familiemedlemmer.

Lysterapi er et populært alternativ for å behandle symptomene på sesongmessig påvirkningssykdom. Det er spesielle lamper som har blitt opprettet som viser lovende resultater i å redusere eller eliminere symptomer på SAD.

Det er noen skritt du kan ta for å begrense symptomene på SAD i din husstand. Økende eksponering for lys i vintermånedene, og at du spiser nok tid ute, kan ha en dramatisk innvirkning på din SAD. Du bør også sørge for at du får nok mosjon og at du opptar ekstra tid om vinteren med en hobby. Disse trinnene kombinert med lysterapi kan hjelpe deg med å kjempe tilbake mot sesongmessig påvirkningssykdom og begynne å nyte sesongen.

Kilde: HV Press