Studie: Antidepressiva ikke forårsaker stillbirths

Nye funn fra en svensk studie viser imidlertid at en gravid kvinne som bruker antidepressiva midler som Prozac eller SSRI (selektive serotoninopptakshemmere), ikke er i fare for en ufødt baby.

Forskere ved Karolinska Instituttet, Stockholm, undersøkte rundt 1, 6 millioner singleton fødsler i landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og fant at neonatal dødsfall (før en måned i livet) hos babyer av de 29.228 mødrene i gruppen som tok SSRI under graviditet var ikke høyere i forhold til mødre som ikke tok antidepressiva. Faktisk, selv om forskere knyttede kvinner som hadde vært sykehusinnleggelse for depresjon og annen psykiatrisk sykdom til en økt frekvens i dødsfald og dødsfall under 1 år, hadde økt dødelighet lite å gjøre med å bruke SSRI.

"Alvorlig depresjon og andre psykiatriske sykdommer under graviditeten er ikke sunn for moren eller barnet, " sier doktor Olof Stephansson, professor i obstetrik og gynekologi ved Karolinska Instituttet i Stockholm. "[Men], risikoen [på grunn av stoffene] er beskjeden og ikke behandling av disse sykdommene er verre enn å bruke disse stoffene."

Kilde: NY Times