Nexavar Disappoints i brystkreft studie, Bayer sier

Nexavar (også kjent som Sorafenib) har i noen tid blitt brukt til å behandle pasienter med lever, nyre og skjoldbruskkreft. I de siste månedene har forskere utforsket Nexavars innvirkning på pasienter med avansert brystkreft. De fleste pasientene som deltok i studien, som ble kalt "Resilience", hadde vist tegn på at de var resistente mot andre typer behandling. Studien involverte mer enn fem hundre pasienter fra tjue forskjellige land, inkludert Japan, Australia og USA.

Dr. Joerg Moeller, en ledende forsker ved Bayer, sier at laget hans er "skuffet over at forsøket ikke viste en forbedring i progresjonsfri overlevelse hos pasienter med avansert brystkreft."

Imidlertid sier Dr. Moeller han mener at dataene som er samlet gjennom Resilience, vil være nyttige i fremtidige tester. Han bemerket også at Nexavar fortsatt kan gi positive resultater for mange kreftpasienter. "Selv om det primære endepunktet for denne forsøket ikke ble oppfylt, påvirker forsøksresultaterene ikke de nåværende godkjente indikasjonene for Nexavar, " sa Moeller.

Det forventes at mer informasjon om Resilience vil være tilgjengelig i de kommende ukene.