Mer avanserte brystkreftdiagnoser hos yngre kvinner

En nasjonal studie samarbeidet av Seattle Children's Hospital og University of Washington i Seattle fant den høyere forekomsten av avansert brystsykdom hos kvinner fra 25 til 39 år, noe som steg 2, 1 prosent fra 1976 til 2009. Denne tilsvarende gradvise stigningen var Ikke kjent blant eldre kvinner.

Medisinsk fagpersoner har ikke funnet en direkte årsak, men høyere fedme, mer alkohol og tobakksforbruk og svakere genetikk er alle sannsynlige årsaker til at flere unge kvinner utvikler svulster som allerede har spredt seg til bein, hjerne, lunger eller andre fjerne steder før de blir funnet av leger.

«Uansett årsak, noe må gjøres for å finne disse kvinnene på et tidligere stadium av kreft, » sier dr. Thomas Julian, leder av kirurgisk onkologi ved Allegheny General Hospital i Pittsburgh. "Dette er et problem fordi vi vanligvis ikke skjermer før 40 år, med mindre vi vet at det er genetikk i familien eller en sterk familiehistorie."

[Funnene er urovekkende for denne bestemte] aldersgruppen som allerede har den verste prognosen, ikke anbefalt rutinemessig screeningspraksis, minst helseforsikring og de mest potensielle årene av livet, sier Dr. Rebecca Johnson, en forsker fra Seattle Children's Sykehus og University of Washington.

Kilde: ABC News