Menn slår kvinner i trening: Studier finner at menn trener lengre enn kvinner

Metabolisk syndrom er et antall symptomer som sammenkoblet kan være et tegn på kardiovaskulær sykdom. Det inkluderer høyt blodtrykk, høyt kolesterol og høyt blodsukker.

Mens menn trente to ganger så lenge, ble de funnet å være like utsatt for hjertesvikt på grunn av andre faktorer. Menn er mer sannsynlig å drikke, røyke og delta i andre usunne vaner. Kvinner som ikke kunne utøve nok oppført oppdrett som årsak.

Studien så på over 1000 menn og kvinner valgt tilfeldig over hele USA. Forskerne hekta dem opp til et akselerometer som spore bevegelsen over en periode på fire dager eller mer.

Resultatene viste at mens menn var mer aktive, hadde kvinner faktisk en sunnere oppførsel. Forskerne har uttalt at aktivitetsmønsteret begynner i barndommen og fortsetter gjennom voksenlivet. Aktive barn betyr aktive voksne.

Kilde: I dag Helse i dag