Stroke Cures Cocaine Addiction

For nesten to år siden hadde han et slag som påvirket en stor del av cellene dypt inne i hjernen, hvor dopamin ble opprettet. Dopamin er et belønningssystem hjernen har for å belønne behagelig oppførsel som når den frigjøres virker for å styrke oppførselen. Kokain virker med dopamin for å øke de behagelige effektene, men resultatene er flyktige og flere doser kreves for å holde strømmen av glede.

Etter å ha slått på denne tjudeårsavhengige, som tidligere hadde scoret 90% på undersøkelsen om narkotikamisbruk, har han ikke opplevd enda et begjær som har bedt ham om å bruke kokain. Han scorer nå null på ti på undersøkelsen av stoffmisbruk. Denne saken har videre vist hvor langt vi fortsatt må gå for å forstå den menneskelige hjerne.

Studier blir nå foreslått som bør bruke Deep Brain Stimulation er et forsøk på å reprodusere disse resultatene. Deep Brain Stimulation undersøkes for tiden på emner med Alzheimers, Parkinsons og til og med alvorlig depresjon. Nåværende behandlinger for narkotikamisbruk er basert på kognitiv atferdsterapi og anti-depressiva med blandede resultater.

Kilde: Montreal Gazette