HIV-pasienter er mer sannsynlig å oppleve hørselstap

Studien, som siden har blitt omgjort til en rapport utgitt av tidsskriftet JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery, involverte undersøkelsen av om lag 380 menn og kvinner, hvorav over halvparten var HIV-positiv.

Forskersteamet ledet av San Diego State Universitys Dr. Peter Torre III fant at de menneskene infisert med humant immunsviktvirus opplevde verre lavere og høyere frekvenshørsel enn de som ikke hadde HIV.

Når det er sagt, er det fortsatt ikke helt klart om det er hiv-medisinering eller det humane immunsviktviruset selv som forårsaker hørselstap.

"Formålet med studien var å undersøke hørselsfølsomhet hos HIV-positive og HIV-negative voksne. Vi ønsket å undersøke om HIV-sykdomsvariabler eller behandling var forbundet med hørselsfølsomhet, sier rapporten.

Dr. Torres studie er den første som avslører en sammenheng mellom hiv og hørsel. Forskerne mener det er viktig for pasienter og medisinske fagfolk å forstå hiv-effekten ved hørsel.

"Folk bør se sin lege eller audiolog hvis de har bekymringer for deres hørsel mens de har viruset, og pasientene skal ha en hørselstest som en del av et årlig medisinsk besøk eller minst hvert annet år, " insisterer rapporten.

Gitt studiens funn, er det klart at mer forskning må gjøres for å avgjøre hva som egentlig forårsaker hørselstap blant HIV-pasienter.