Celiac sykdom knyttet til diabetisk retinopati

I oppfølging ble 947 T1D pasienter med cøliaki oppdaget. Cox-regresjonsanalyse ble brukt, med cøliaksyre satt som en tidsavhengig kovariat for å anslå justerte fareforhold (AHR) for DRP hos pasienter med T1D og cøliaki, og en sammenligning ble foretatt med pasienter som hadde T1D, men som ikke hadde cøliaki . Resultatene viste at jo lengre pasientene hadde køliaki, jo høyere er risikoen for DRP. Når resultatene ble justert basert på tiden etter cøliaki sykdomsdiagnose, ble det funnet at pasienter med T1D og cøliaki hadde lavere risiko for DRP i de første 5 årene etter deres cøliaki-diagnose (aHR 0, 57 [95% CI 0, 36-0, 91] ), og en nøytral risiko i år 5 til 10. Fra 10 og 15 år etter diagnose, viste pasientene med sameksistent cøliaki en risiko på 2, 83 for DRP [95% CI 1.95-4.11]. Utover 15 år etter oppfølging gikk dette opp til en risikofaktor på 3, 01 [1, 43-6, 32]. På denne bakgrunn konkluderte teamet med å ha køliaki i mer enn 10 år, er en risikofaktor for utviklingen av DRP hos pasienter med T1D, og ​​bemerket at leger bør nøye overvåke DRP hos pasienter med langvarig kausiøs sykdom og T1D.

Kilde: celiac.com