Kvinne med leukemi nedsatt mens du tok siste ferie

Dette var spesielt opprørende fordi Michelle Dunaj hadde ringt til Alaska Airlines på forhånd for å sikre at en rullestol var tilgjengelig, og alt var i orden angående medisinene og forsyningene hun måtte ta med henne. Hun trodde hun hadde forberedt seg på en ganske jevn tur.

TSA rapporterer at standardprosedyrer ble fulgt, men hun burde blitt behandlet med mer verdighet enn det. Hennes forespørsel om privat pat ned burde ikke blitt nektet.

TSA nektet også at en av hennes saltposer hun måtte bære ble åpnet for å søke i. Det ble ubrukelig for henne på grunn av risikoen for forurensning. Dette burde vært unngått med de forholdsregler Dunaj hadde tatt med flyselskapet for å sikre at alt ble håndtert på riktig måte.

Forhåpentligvis en gang hun endelig gjorde det forbi TSA agenter hennes tur til Hawaii var en hyggelig en. Denne typen behandling bør ikke forekomme spesielt når passasjerer har gjort sitt arbeid for å sikre at deres behov vil bli innkvartert.

Kilde: digitaljournal.com