Hva Supermat er du?

Det virker som hvor du blir - TV, Internett, eller det lokale markedet - du blir oversvømt med super mat. Per definisjon er en super mat kalt så fordi det antas å være næringsmessig tett og bra for helsen din. Men bortsett fra å blinde kjøpe alle mat og drikke med en "super" etikett, oppfordrer vi deg til å ta denne praktiske quizen for å finne ut hvilken super mat som er mest i tråd med dine personlige helse-, trenings- og livsstilsmål.