Studie: Opplæring i spedbarnssøvn har ikke langsiktige fordeler

"Vi ønsket å finne ut om fordelene var veldig langvarige og om det var noen langsiktige effekter, " sa lederforfatteren Anna Price, fra The Royal Children's Hospital i Victoria, Australia.

Studien, som fulgte opp på 225 spedbarn som hadde deltatt i en tidligere søvnpraksisstudie, fant at 9 prosent av barna som hadde fått søvnopplæring som spedbarn, hadde problemer med å sove som 6-åringer. Til sammenligning var 7 prosent av barna som ikke fikk søvn trening, rapportert om sovende vanskeligheter ved 6 års alder. Forskere fant denne forskjellen å være statistisk ubetydelig, noe som tyder på at søvn trening ikke fremmer sunne sovevaner senere i barndommen.

Forskere var heller ikke i stand til å identifisere noen forskjeller i følelser eller stressnivåer mellom barn som fikk søvn trening og barn som ikke gjorde det.

Kilde: Vancouver Sun