Mors berøring Baby Bather Recall: Alle detaljer

Følgende modeller er berørt: 08020, 08050, 08054, 08070, 08401, 08404, 08405, 08650, 08655, 08659, 08754, 08940, 08944

Ifølge den offisielle tilbakekallingen, "Når produktet blir misbrukt som en spedbarnsfører, kan nakkestøtten kaste seg og barnet kan falle fra båren."

Tilbakekallingen ble utløst etter 7 rapporterte fallfall, hvorav 5 barnet led av hodeskader som et resultat av høsten.

Det var ca 65, 00 enheter solgt i Canada mellom september 2004 og november 2011.

Forbrukere med spørsmål eller bekymringer angående tilbakekallingen kan ringe Summer Infant på 1-800-426-4627 mellom 8 AM og 5 PM ET mandag til fredag.

Kilde: Helse Canada