Infographic: Bor hos Lupus

Selv om lupus kan virke "usynlig" til utenforstående, kan lupus-pasienter fortelle deg om de mange kombinasjonene av symptomer (dvs. hudutslett, hevelse i ledd, angst, leddsmerter, tretthet, depresjon og søvnforstyrrelser), utløserne av en lupus flareup, og hindringene for å kontrollere denne kroniske inflammatoriske sykdommen.

Infographic serien nedenfor ble opprettet av MyLupusTeam (med hjelp av deres over 50.000 medlemmer), en online og sosial ressurs dedikert til støtte fra de som bor med lupus ...