Hand Sanitizer Recall 2012 utvider: Mer X3 produkter tilbakekalt

I dag er det Quebec-baserte selskapet påminnet 4 flere batcher av X3 Clean Alcohol-Free Foaming Hand Sanitizer. Produktene blir trukket fra hyllene på grunn av muligheten for å bli forurenset med bakterien Pseudomonas aeruginosa, noe som utgjør en alvorlig helserisiko, spesielt for personer med svekket immunforsvar

Hvis du har kjøpt og brukt denne sanitizer, hevder Health Canada deg å konsultere legen din. Personer med cystisk fibrose, hiv-aids, kreft, brannskader, diabetes og alvorlig lungesykdom har særlig høy risiko for alvorlig sykdom.

Du kan se en liste over produktene i den opprinnelige tilbakekallingen her. Du kan se en liste over produktene i den andre tilbakekallingen her. Og du kan se en liste over produktene som berøres av dagens tilbakekalling her. Alternativt kan du se hele listen over produkter og etiketter her.

Kilde: Helse Canada