Amming kan holde kreft i bukten, studier

En ny studie viser at kvinner som har amm i kroppen, har en betydelig lavere risiko for å få tilbake brystkreft.

Studien, som ble utført av den vellykkede omsorgsorganisasjonen Kaiser Permanente, involvert mer enn 1600 kvinner som alle hadde brystkreft. Studien undersøkte hvordan amming påvirket brystkreft og spesielt kreftens gjentakelse.

"Dette er den første studien vi er klar over som undersøkte rollen som amming historie ved kreft tilbakefall, og etter tumor subtype, " bemerket studiens lederforsker, Marilyn L. Kwan.

"Faktisk var beskyttelsen enda sterkere for kvinner som hadde en historie med amming i seks måneder eller mer."

Funnet: kvinner som har både slått kreft og bryst matet på et tidspunkt i livet var 30 prosent mindre sannsynlig å få brystkreft tilbake.

Studien viste også at kvinner som har ammet, var 28 prosent mindre sannsynlig å gå til grunne som følge av en brystkreftdiagnose. Faktisk, ifølge Kwan, kvinner som bryst matet i lengre tid var minst tilbøyelig til å dø av brystkreft. "Faktisk var beskyttelsen enda sterkere for kvinner som hadde en historie med amming i 6 måneder eller mer, " sa Kwan.

Videre kan forskere trekke direkte koblinger mellom de vanligste av brystkrefttumorer, Luminal A-svulster og amming. Ingen signifikante foreninger kan gjøres med andre typer tumorer, noe som tyder på at det er behov for videre forskning.

Kwans rapport om studien kan nå bli funnet i Journal of the National Cancer Institute .