Blood Clots Kill på sykehus: Fare for pasienter

Komiteens medlemmer uttalte at doktorer ignorerte veiledningen fra National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), som krever at hver pasient vurderes for blodpropper, med blodfortyndende medisiner som skal gis når det er nødvendig. Rapporten legger vekt på at sykehusene må håndheve overholdelse av retningslinjene som en viktig prioritering.

Dr. Simon Noble of Wales for Lifeblood: Thrombosis Charity ønsket velkommen rapportens funn. Men han sa også at han mener det undergraver problemet, og citerer en rapport fra 2005, som anslår 25 000 forebyggbare sykehuskjøpte dødsfall i hele Storbritannia i år. Hvis dette anslaget er korrekt, vil det foreslå at det var ca 1700 dødsfall i Wales sykehus.

En talsmann sa at regjeringen var forpliktet til å redusere forekomsten av venøs tromboembolisme i Wales, samtidig som man stresset de "ansvarlige helsepersonellene" for å ta beslutninger som best tjener helsen til hver pasient.

Kilde: BBC