Boo! Ny studie avslører ting av mareritt

UdeMs massive studie, som ble utført av psykologforskere Antonio Zadra og Geneviève Robert, inkluderte en undersøkelse på like under 10.000 drømmer. Mer enn fem hundre personer deltok i studien.

Den etterfølgende rapporten har avslørt de mørke, snoede bildene som gjør veien til våre mareritt i det hektiske tjueførste århundre.

Litt overraskende, Zadra og Robert fant at mindre enn to prosent av alle mareritt involverte å falle, en følelse som ofte har vært forbundet med mareritt.

I stedet involverte de mest utbredte marerittene en slags katastrofalt møte. Zadra og Robert sier at menn mest sannsynlig drømmer om naturkatastrofer og skremmende skapere (som insekter), mens kvinners mareritt har en tendens til å involvere mellommenneskelige konflikter - som for eksempel en livsforstyrrende tvist med en elsket.

Zadra og Robert sier at de ble stunnet av det store spekteret av temaer som kommer fra menneskers mareritt. "Det er mange følelser involvert, ikke bare frykt, " sa Robert. "Død, helsemessige bekymringer og trusler er vanlige temaer i mareritt."

Forskerne sa at mange deltakere rapporterte følelsen skyld, tristhet og forvirring i sine mareritt. Men ikke alle marerittene endte med et negativt resultat - faktisk sa Zadra og Robert at mer enn en av fem involverte et delvis eller helt positivt resultat.

UdeM-studien har blitt publisert i tidsskriftet SLEEP. Zadra og Robert sier at de håper det vil føre til nye studier som fokuserer på hvordan våre mareritt relaterer til personlige hendelser.