Acetaminophen kan være knyttet til spedbarn astma

Studien overvåket 336 barn fra fødsel til alder syv, alle med mødre med astma, og alle fikk acetaminophen (eller Tylenol) for symptomer som vondt, smerte og feber. Studien viste at risikoen for astma økte, oftere ble barnet gitt acetaminofen i løpet av det første år av livet.

Totalt hadde 19 prosent av barna astma-lignende symptomer (dvs. hvesenhet, pust eller hoste) ved 3 år. Forbindelsen mellom acetaminofen og tilhørende astma forsvant imidlertid hos barn i alderen 7 år eller eldre.

"Det er for tidlig å konkludere med forholdet mellom acetaminophen og luftveisproblemer", sier seniorforsker og professor i pediatri og Københavns Universitet, Han Bisgaard. "[Men] funnene bør oppmuntre til videre forskning i acetaminophen som fremmer astma."

Så selv om effekten av acetaminophen på astma ikke er helt avgjørende på dette punktet, kan forskere ikke ignorere det faktum at barn med astma har en tendens til å oppleve mer alvorlige respiratoriske infeksjoner sammenlignet med andre barn, og disse forkjølelsen blir ofte til bronkitt eller lungebetennelse, som fører til administrering av acetaminophen for feberreduserende fordeler.

Bisgaard pekte på en annen studie som viste at barn som fikk andre populære over-the-counter smerte og feber behandlinger (dvs. ibuprofen og naproxen) også hadde økt astma risiko. Alternativet antyder imidlertid at barn med astmasymptomer bare trenger disse medisinene oftere, og det er her linken slutter.

Som et resultat av dette innrømmer Bisgaard at acetaminophen er en egnet behandling for akutte helseproblemer, for eksempel når et barn har feber, men anbefaler foreldre å bruke det sparsomt og bare i en nødsituasjon.

Kilde: Fox News