Arbeide lengre timer øker risikoen for slag, studie finner

Studien, som ble ledet av Miki Kivimaki, en epidemiolog ved University College London, involverte en metodisk undersøkelse av 25 andre studier med mer enn en halv million europeere, amerikanere og australier fulgte i gjennomsnitt åtte år.

Funnet: jo lenger folk arbeidet, desto høyere er sjansen for å få et slag. Spesielt sammenlignet med de som jobber med standard timer (omtrent 40 per uke) økte de som jobbet i 41-48 timer med 10 prosent, mens de som jobbet 49 til 54 timer økte risikoen med 27 prosent. Til slutt, de som jobber for mye - 55 timer i uken eller mer - var 33 prosent mer sannsynlig å ha et slag enn de som jobbet 40 timer i uken.

Medisinske eksperter mener at risikoen er relatert til ekstra stress. De mener at leger må stille spørsmål om pasientens arbeidsstatus for å kunne finne et mer nøyaktig bilde av deres helse og potensielle hjerteproblemer.

"Denne undersøkelsen viser en sammenheng mellom lange arbeidstimer og økt risiko for hjerneslag og hjertesykdom, " bemerket Mike Knapton, medhjelpsjef i British Heart Foundation.

"Det er plausibelt at det kan være årsakssammenheng bak lenken, da plutselig død etter lang arbeidstid ofte skyldes slag, på grunn av lange og gjentatte stressperioder, selv om det ikke ble vist i denne studien.

"Denne studien fremhever legene at de trenger å være spesielt oppmerksom på kardiovaskulære risikofaktorer når de anbefaler folk som jobber lange timer."