Nikotin erstatningsterapi presenterer problemer for gravide kvinner, Studier foreslår

Det er velkjent at røyking under graviditet kan forårsake alvorlige helseproblemer for et ufødt barn. Faktisk sier Senter for sykdomskontroll at det kan føre til abort, for tidlig fødsel, spalt leppe, diabetes og til og med plutselig barnedødssyndrom eller SIDS.

Og så, med risikoen for røyking under graviditeten så velkjent, ville det være fornuftig å forvente at mødre med røykingavhengighet skal vende seg til nikotinutskiftningsterapi.

Forskeren Daniel Hardy og hans team på Western's Schulich School of Medicine and Dentistry fant imidlertid at slik terapi presenterer sine egne problemer. I en nylig studie fant det vestlige forskningsgruppen at gravide rotter gitt en gitt dose nikotin hver dag til slutt fødte rottepupper som var betydelig mindre enn avkom av rottemødre som ikke ble utsatt for nikotin.

Videre utviklet rottepuppene hvis mødre fikk nikotin økt lever og sirkulerende triglyserider - et tegn på at fedme kunne bli et problem senere i livet.

Det er verdt å merke seg at mengden av nikotin gitt til rotter (1 milligram for hvert kilo) er betydelig mindre enn nikotin som vanligvis gis til mennesker som gjennomgår nikotinutskiftningsterapi.

Hardy erkjenner at nikotinutskiftingsterapi fortsatt er å foretrekke å røyke under graviditet, men insisterer på at flere studier må gjøres for å måle den fulle effekten slik behandling har på et ufødt barn.