H5N1 fugleinfluensa kan snart gi stor trussel mot mennesker: Rapport

I en nylig studie som heter "Identifisering, karakterisering og naturlig valg av mutasjoner som driver luftbåren overføring av A / H5N1-virus", vurderte et team av nederlandske forskere ved Erasmus Medical Center muligheten for at H5N1-fugleinfluensa spredes til mennesker.

Deres funnet: H5N1-fugleinfluensa er bare fem mutasjoner vekk fra å være luftbårne, overførbare mellom ildere, et dyr med et luftveisystem som ligner det som finnes hos mennesker.

"Vi fant ut at så få som fem [mutasjoner] var tilstrekkelige for å gjøre viruset luftbåren", rapporterte den nederlandske forskergruppen. "For hver av disse fem mutasjonene har vi undersøkt nøyaktig hva de biologiske egenskapene var som var forbundet med disse mutasjonene."

Samlet sier det nederlandske laget at vi må begynne å planlegge muligheten for at H5N1 fugleinfluensa snart kunne påvirke mennesker.

For å forhindre utbrudd, hevder helsepersonell at mennesker gjør sitt beste for å unngå kontakt med syke og døende fjærfe, spesielt i regioner der H5N1 har vært mest destruktiv (som Asia). Reisende som besøker land som er kjent for å ha opplevd H5N1-fugleinfluensautbrudd, oppfordres også til å unngå offentlige markeder hvor levende fjærfe kan holdes og selges.

Til slutt sier eksperter at det er viktig at alle tar vare på håndtering og tilberedning av fjærfe og egg.

Den nederlandske forskningsgruppens rapport er publisert i journalen Cell .