De fleste amerikanere håndterer depresjon i stillhet, sier CDC

Rapporten, med tittelen "Depresjon i den amerikanske befolkningen i befolkningen, 2009-2012", viser at depresjon var vanlig blant kvinner i alderen 40 til 59 år. Faktisk fant CDC at kvinner i alle aldre var mer sannsynlig å lide av depresjon, med Bare under en av ti kvinner rapporterer moderate til alvorlige symptomer. I mellomtiden sa bare om en av tjue menn at de hadde å gjøre med noen grad av depresjon.

CDC sier alder spiller også en viktig faktor, med depresjonsgraden vokser som folk nådde middelalderen. Interessant, menn og kvinner over 60 år har en tendens til å ha lavere nivåer av depresjon.

Mens rase sjeldent er innregnet i depresjonsratene, sier CDC at inntektsnivåer er en viktig faktor for å bestemme hvem som blir deprimert. Nærmere bestemt sier rapporten at personer under fattigdomsgrensen var 2, 5 ganger mer sannsynlig å bli deprimerte enn de på eller over linjen.

Rapporten berører også effekten av depresjon. Det fant at rundt 90 prosent av alle personer som hadde alvorlig depresjon, innrømmet at de hadde påvirket sitt arbeid, hjemme eller sosialt liv.

Rapportens mest om å finne kan være at bare 35 prosent av personer med alvorlig depresjon - eller om lag en av tre - har søkt ut behandling for tilstanden de siste tolv månedene. De som lider av mild eller moderat depresjon, var enda mindre sannsynlig å søke hjelp, fant rapporten.