Gallup lister America's Fittest, Fattest Cities

Huntington-Ashland-Ironton omfatter deler av West Virginia, Kentucky og Ohio. Ifølge Gallup-Healthways Well-Index, kan en utrolig 39, 5 prosent av den voksne befolkningen som bor i dette området betraktes som overvektig. Avrunding av de tre tre fattigste samfunnene: McAllen-Edinbug-Mission, Texas, og Hagerstown-Martinsburg, som strekker seg over Maryland / West Virginia-statsgrensen.

I Boulder, i mellomtiden, kan bare 12, 4 prosent av befolkningen betraktes som overvektig. Se også trim disse dager: Napoli-Marco Island, Florida, og Fort Collins-Loveland, Colorado.

Dessverre virker det som om Amerika stadig kommer til å reflektere Huntington-Ashland-Ironton i stedet for sunn Boulder. Gallup sier at USAs nasjonale fedme er nå over 27 prosent, den høyeste rate registrert av Gallup siden den begynte å spore overvekt tilbake i 2008. Bare ett av de 189 hovedstadsområdene som studerte, hadde en fedmerate under 15 prosent.

Det er en omliggende trend som kan få enorme konsekvenser, sier Gallup. "Stigende fedme priser har betydelige helsekonsekvenser for både individer og samfunn av alle størrelser, " bemerket Gallup Healthways Lifestyle Solutions Director, Janna Lacatell.

"For å bekjempe trenden og oppmuntre enkeltpersoner til å gjøre sunnere valg, kan samfunnsbasert politikk og miljøtilnærminger, og bør brukes."